Category Archives: Blog

Účinnosť tepelného čerpadla – COP a SCOP nie sú všetko

Tepelné čerpadlá si ľudia kupujú, pretože chcú ušetriť. Napriek tomu že cena za tepelné čerpadlo je vyššia ako za kotol na plyn, či pevné palivo. Plyn je však závislý na prípojke plynu, a tak aj tu môže byť vysoká cena, pretože plynová prípojka tiež niečo stojí. Kotol na pevné palivo musí mať zase nejaký priestor na uskladnenie paliva.

Obchodníci preto pri oslovovaní zákazníkov radi používajú odborný výraz “máme najvyššie COP.”

Čo je COP?

COP = Koeficient účinnosti = základný parameter, ktorý znázorňuje účinnosť tepelného čerpadla. Má premenné hodnoty, preto sa určuje pre každú situáciu zvlášť. (Napr. Vonkajšia teplota vzduchu 7°C, teplota vykurovacej vody 35°C.

V reálnom svete sa však tieto hodnoty neustále menia. V tejto chvíli je vonku napríklad 7°C, no o pol hodinu môže byť 5°C. Tak isto sa mi bude meniť teplota vykurovacej vody. Mohol som napríklad otvoriť okno, tým sa mi znížila teplota vzduchu v miestnosti a teda čerpadlo muselo “pridať” na výkone, aby mi vnútri udržalo príjemných 23°C.

Kvôli tomu sa zaviedol nový presnejší údaj SCOP, ktorý nám dáva údaje o celosezónnej účinnosti.

SCOP je presnejšie ako COP

SCOP = Sezónny koeficient účinnosti. Hovorí o spotrebe všetkých komponentov tepelného čerpadla (COP hovorí iba o výkone kompresora). Zarátava tam aj straty pri odovzdávaní tepla a odmrazovaní vonkajšej jednotky. Udáva nám preto presnejšie údaje ako COP.

Dajte si pozor:

Ak Vám ako zákazníkovi niekto povie, že “naše tepelné čerpadlo má najvyššie COP na trhu,” a udá aj jeho číslo, tak si uvedomte, že hovorí síce pravdu, no na druhej strane je to relatívne, pretože to COP je závislé od vonkajšej teploty a teploty vykurovacej vody.

Pozrite si tabuľku výrobcu tepelných čerpadiel Acond ako sa to líši pri oboch typoch nami dodávaných tepelných čerpadiel.

Teraz si zoberte do úvahy kde chcete tepelné čerpadlo použiť. Na juhu Slovenska? Alebo v Tatrách? Práve od lokality závisí aj COP tepelných čerpadiel, ktoré si vyberiete.

“Úprimne My čo ponúkame tepelné čerpadlá sme obchodníci. Je to tak. Závisí iba na nás čo všetko Vám každý z nás o svojom produkte povieme. Cena ponúkaného produktu, jeho účinnosť a iné údaje, o ktorých všetci hovoríme si porovnajte, a až potom sa rozhodnite. Každý z nás chce aby ste si vybrali práve jeho. Vyberajte tak, aby ste boli s výberom a používaním spokojný.” – Miloš Horvát, riaditeľ prevádzky Horvát Servis.

Preto sa začal používať náhradný údaj SCOP, no ani tu sa nedá povedať, že je to presný údaj. Ten najpresnejší Vám povie až užívanie VÁŠHO tepelného čerpadla. Preto si pri výbere tepelného čerpadla porovnajte viacero údajov, nie iba COP, či SCOP. Napríklad hluk je veľmi dôležitý. Nie ani tak kvôli Vám samotným. Vaše tepelné čerpadlo môže rušiť aj Vašich susedov viac sa dočítate tu:

Umiestnenie tepelného čerpadla a vplyv tohoto umiestnenia na hluk

Tepelné čerpadlo – Hluk a umiestnenie

Hluk tepelného čerpadla a miesto kde ho umiestnite má vplyv na hluk vyžarovaný do okolia.

Začnem porovnávacím kritériom aby ste ho mali pri porovnaní rovnaký.

 

Pri hluku používame 2 údaje:

1.) Akustický výkon dB(A)
a.) Túto hodnotu nájdete na energetickom štítku tepelného čerpadlá. b.) Je to absolútna hodnota ZDROJA HLUKU.

2.) Akustický tlak dB(A), je hodnota ktorú nameriame za určitých podmienok a je závislá od vzdialenosti od ZDROJA HLUKU.

 

Akustický Výkon bude mať VŽDY vyššiu hodnotu ako Akustický tlak.
Porovnávajme porovnateľné.

 

Výber miesta

Pri výbere miesta, kde umiestnite Vaše tepelné čerpadlo dávajte pozor na tieto veci:

1.) Samotný hluk tepelného čerpadla – veľmi dôležitý a možno najdôležitejší
údaj.
2.) Umiestnenie aby ste tepelné čerpadlo nepočuli Vy – aby Vás nerušili hlavne v noci miestnosti v ktorých sa spí.
3.) Umiestnenie voči okolitej zástavbe – vaším susedom. 4.) Vplyv okolitých stien na samotný hluk.

 

Zdroj hluku tepelného čerpadla

My Vám ponúkame momentálne najtichšie tepelné čerpadlá na trhu. Možno sa zarazíte, keď uvidíte ich rozmery, sú veľké. Áno sú väčšie ako iné, no je to práve z dôvodu zníženia vlastného hluku – aby ten ZDROJ HLUKU bol čo najmenší.
Kompresor a ventilátor na vonkajšej jednotke každého tepelného čerpadla sú zdrojom hluku. Presne ako auto, jeho motor a rýchlosť ktorou idete spôsobujú hluk. Čím vyššia rýchlosť, tým väčší aerodynamický hluk, na ktorý už hluk samotného motora nemá vplyv. Rovnaké to je aj pri tepelnom čerpadle. Hluk kompresora je daný výkonom 0% a 100% výkonu a hluk ventilátora rovnako. Preto veľkosť – priemer ventilátora a kanáliky ktorými prúdi vzduch aby OCHLADIL chladivo.

 

Tepelné čerpadlo je v podstate opak klimatizácie – pri vykurovaní sa chladivo vonku ochladzuje a do vnútra ide TEPLO.

 

Preto sa pri konštrukcií tepelného čerpadla Acond konštruktéri zamerali práve na HLUK.

 

Kam umiestniť tepelné čerpadlo?

Tu je to jasné, neumiestňujte si tepelné čerpadlo tesne pri spálni či detskej izbe. Hľadajte priestor kde ho Vy budete vo Vašom dome počuť najmenej.

 

Berte do úvahy okolitú zástavbu

Pozrite si na pozemku, kde staviate Váš dom, okolitú zástavbu. A to súčasnú, ale aj prípadnú budúcu. Najlepšie ak si pozriete mapu. Uvádzam konkrétny príklad ktorí sa nám stal.

Náš zákazník si dal vypracovať projekt na jeho rodinný dom so všetkým vrátane projektu kúrenia. Oslovil viacero firiem, ktoré sa uchádzali o realizáciu. My sme zákazku vyhrali. Po nejakom čase sa ozval sused nášho zákazníka, že mu v určitých hodinách prekáža hluk tepelného čerpadla. Tu je snímka lokality v Žiline. Dom na dome. V takýchto prípadoch je naozaj dôležité, aby to tepelné čerpadlo bolo čo najtichšie.

 

Vplyv okolitých stien na samotný hluk

Okolité steny majú vplyv na šírenie hluku z dôvodu odrazu. Najlepšie je umiestniť tepelné čerpadlo tak, aby malo na strane nasávania jednu stenu. Nikdy nie na strane prúdenia vzduchu. Pozrite si tieto 3 obrázky ako vplýva ODRAZ na hluk tepelné čerpadlo.

Záver:

Tieto informácie použite už pri návrhu umiestnenia a výbere tepelné čerpadlo.

Pre informáciu uvádzam náš vlastný príklad, kde máme my vo firme umiestnené tepelné čerpadlo Acond PRO R.
Súčasný stav vykurovania je 3 ks kotlov na plyn umiestnené v kotolni, kde aj ohrievame TÚV pre našu administratívnu budovu.

Tepelné čerpadlo ktoré ponúkame chceme sami používať aby sme mohli pri vysvetľovaní a úsporách použiť vlastný príklad.

Tepelné čerpadlo si nainštalujeme v januári 2022. Čiže takmer od začiatku roku budem môcť porovnať náklady na elektrinu a plyn vyjadrené v peniazoch.

To že tepelné čerpadlo nedokáže vykúriť všetky objekty celoročne to viem už teraz, pretože výkon kotolne je do 50kW. No väčšinou nám beží iba jeden kotol. Ostatné sa pripájajú ked’ treba. Rovnako nám bude vykurovanie po novom zabezpečovať tepelné čerpadlo a kotly sa pripoja ked’ bude potrebný vyšší vykurovací výkon.
Preto už pri návrhu beriem do úvahy miesto kde umiestnim tepelné čerpadlo aby malo čo najnižší hluk vyžarovaný do okolia.

Tepelné čerpadlo s modrou farbou je poloha najbližšia pri kotolni. No jej nevýhodou sú práve tie odrazy od ďalších 2 stien a nechcem obťažovať suseda.

Tepelné čerpadlo s červenou farbou je poloha kde si ho namontujeme pretože hluk bude šírený do nášho priestoru, čím žiadneho suseda nebudeme obmedzovať.

Ekoteplo.sk